×

Prima Materia: Materia în flux și arta lui Liang Fu @Galeria Nicodim

Galeria Nicodim prezintă sâmbăta aceasta, pe 18 noiembrie, între orele17:00 - 20:00, vernisajul expoziției Liang Fu: Ash to Ashes.
 
 
Legea fizică a entropiei care guvernează realitatea materială nu este doar o etiologie a haosului - este, de asemenea, generatoare de transformare, renaștere și reinventare continuă. Artistul Liang Fu a cultivat o practică în care etosul călăuzitor este o astfel de transformare, iar, acționând ca un alchimist a cărui operă se combină cu întrebări legate de ambiguitate și ciclicitate materială, ne îndeamnă să lăsăm loc multiplicității și să ne armonizăm cu realitatea că pământul se va întoarce întotdeauna în pământ. Prin transmutarea apei, a pământului și a pigmenților minerali, Fu oferă noi perspective în care schimbarea nu se termină cu o reducere la praf și cenușă, ci continuă ca un proces de renaștere nesfârșită - figuri făurite în foc ca în evoluția stelelor.
 

​Picturile lui Fu exemplifică farmecul formelor în flux. Figurile luminoase și formele vaporoase dau impresia unor peisaje, simultan revărsându-se și absorbindu-se într-un vid. Evocative și totuși ambigue, figurile sale fluide există în spațiul liminal dintre figurativ și abstract, senzual și intangibil, transparent și opac, veșnic în mișcare și fugitiv capturat - și, poate că cel mai izbitor, între distrugere și (re)naștere, ca în Eternal Blaze, lucrare unde trupul tremură deasupra unui curent elementar care ar putea fi atât apele uterului cât și focurile unui amalgam cosmic.
 

​În tehnica lui Fu, și mai multe elemente duale se pot observa acolo unde artistul amestecă vizibilul cu invizibilul și prezența cu absența. Mobilizate de interacțiunea uleiurilor cu pigmenții minerali pe bază de apă, matul și luciul evocă împreună contururi în straturi, omogenizându-se și reapărând în valuri fluide. Roșu carmin, cum ar fi în The Residue of Tide and Star, sugerează atât fizicalitatea unui corp dezgolit, cât și vitalitatea viscerală care se află imediat sub el.
 

​Ash to Ashes aduce un ansamblu de lucrări oscilante, în care “între” semnifică transformare eternă. Focul, apa și mineralul se întrepătrund, fiind în același timp un elixir alchimic și un ciclu metafizic elemental. Ca și în cazul celor cinci faze (wuxing), elementele nu sunt statice, ci se succed prin distrugere (ke) și creație (sheng). Printre lucrările care întruchipează această analogie cosmică se numără The Moon Bows to Pupil, în care un chip luminos evocă ritualurile finale ale împărătesei Dowager Cixi, așa cum sunt descrise în filmul Ultimul împărat de Bernardo Bertolucci - o perlă enormă din gura femeii, bijuteria permițându-i ca viața ei să continue etern, într-o altă lume. Ce o așteaptă nu este sfârșitul, ci doar o tranziție.
 

​Seria Sediment a lui Fu este poate cea mai pură distilare a acestei filosofii a transformării. Prin colorarea cristalelor în pigmenți minerali - aceiași pigmenți care stau la baza picturilor sale - Fu reunește mineralul cu mineralul și generează o nouă sinergie între originea materială și materialul transformat. Sculpturile care rezultă sunt bogate în pete și vene delicate de pigment, aducând la scară umană formațiuni geologice și incubatoare cosmice. Aici, pigmentul și sursa se întorc unul la celălalt într-un microcosmos al ciclurilor care reînnoiesc pământul și locuitorii săi. Chiar dacă praful se va întoarce întotdeauna la praf, Fu ne amintește că există frumusețe în eterna reinventare.
 
***
 
Liang Fu (n. 1993, Sichuan, China) trăiește și lucrează la Paris, Franța. Și-a obținut licența și masteratul de la Școala Națională de Arte Plastice din Nantes, Franța. Practica lui Fu se concentrează în jurul interacțiunii complicate dintre formele corporale, peisajele geografice și trecerea timpului. Înrădăcinată într-o tradiție de familie a expertizei în antichități viziunea artistică a lui Liang Fu este îmbogățită de o înțelegere profundă a istoriei esteticii. Printre expozițiile recente se numără Holographic Realm, Hive Contemporary, Shanghai (2023); Galeria Nicodim, București: 10 ani, Galeria Nicodim, București (2023);《星体燎原》corps célestes, Nicodim, New York (2022, expoziție personală). DISEMBODIED, Galeria Nicodim, București (2022); Intangible, Nicodim Upstairs, Los Angeles (2022, solo); Peripheries, Newchild Gallery, Anvers (2022). Moonstruck noon, Linseed projects, Shanghai (2023), petit beurre, Galeria Maia Muller, Paris, Franța (2021).