×

Combinatul Fondului Plastic

UAP va crea un ″Centru Internațional al Artelor Vizuale″ la Combinatul Fondului Plastic

Complexul de clădiri al Combinatului Fondului Plastic, construit la finalul anilor ′60, are o bogată istorie artistică. CFP nu este doar cel mai mare producător de culori pentru pictură de pe piața din România, este și o adresă unde în prezent își derulează activitatea o serie de galerii, mari artiști sau organizații din lumea artei.

Combinatul Fondului Plastic (CFP) a fost constituit pe o suprafață de aproximativ 20.000 m2 ca o unitate de producție care să deservească artiștii în activitatea lor de creație artistică. CFP a fost multă vreme o fabrică unicat ce a produs materiale necesare activității de creație artistică. S-au constituit astfel secțiile de culori, solvenți, tâmplărie, imprimerie, tipografie etc. De asemenea au fost secții sau ateliere de producție artistică precum ceramică, sticlă, metal, turnătorie bronz, cioplitorie piatră.
După 1989, din lipsă de fonduri, Uniunea Artiştilor Plastici din România (UAP) nu a mai putut face investiții în retehnologizare și astfel mai multe secții au devenit ineficiente și s-au închis sau și-au modificat profilul.

În acest moment, în incinta CFP funcționează pe lângă spațiile de producție, 7 galerii de artă (Galeria Nicodim, Galeria Sector 1, UNA Galeria, S.E.N.A.T., Galeria Sandwich, Galeria Artsafe, Galeria UAP), 4 spații individuale depozit-galerie, peste 70 de studiouri de creație, spații de producție, o școală de artă, arhiva și sediul social al UAP.

″Galeriile găzduite în prezent de CFP atrag deja un public semnificativ atât numeric cât și calitativ″, spune președintele UAP, domnul Petru Lucaci.
″Acest lucru este posibil pentru că oferta culturală este diversificată și la un standard de performanță ce a atras atenția. De la promovarea unor tineri artiști români sau străini prin Galeria Universității Naționale de Arte, până la expunerea unor nume importante din scena internațională la Galeria Nicodim, se conturează un dialog atât de așteptat între artiștii români și spațiul internațional."
"Colaborarea UAP cu aceste galerii permite de asemenea organizarea unor manifestări de anvergură cum ar fi Salonul Național de Artă Contemporană, care sperăm să devină în curând Salonul Internațional de Artă Contemporană sau a unor anuale/ bienale de Pictură, Sculptură, Grafică, Arte Decorative și care au nevoie de spații de mari dimensiuni pentru organizare″, explică Lucaci.
Spațiile galeriilor, dar și spațiile de afară permit și organizarea unor manifestări intermediare în care să fie implicate direcții multiple din sfera culturii.

CFP a reprezentat pentru artiști, de la înfințarea lui până în 1989 o unitate economică care le-a furnizat în același timp materiale de lucru cât și spațiu tehnologic pentru producția operelor de artă. Acest lucru este posibil și acum dar într-o măsură mult mai mică. În schimb, a creat oportunitatea relocării aici a 70 de studiouri de creație pierdute de UAP prin retrocedări, demolări etc. Multe din aceste studiouri sunt ale sculptorilor care pot utiliza curtea pentru sculptura în piatră și lemn sau turnătoria pentru lucrările de bronz.
Sunt disponibile de asemenea atelierul pentru gravură, arhiva pentru cercetare și galeriile pentru expunere.
Prin stabilirea sediului social al UAP în incinta combinatului, locul a devenit și un spațiu de întâlniri și dezbateri ale artiștilor pe probleme specifice.

Planul UAP pentru viitor este acela de a crea la CFP un ″Centru Internațional al Artelor Vizuale″, conform președintelui UAP.
Centrul își propune să includă o colecție permanentă de artă contemporană, săli de expoziții, spațiu multimedia pentru activități interculturale, ateliere deschise de artă decorativă (ceramică, sticlă, textile), gravură și design, studiouri de creație, zonă rezidenţială pentru programele de mobilitate ale artiștilor, galerii de artă cu vânzare pentru valorificarea producției de artă contemporană, casă de licitație etc.
De asemenea vor fi incluse aici Centrul de documentare cu bibliotecă, artotecă, arhivă de documente, arhivă de artă contemporană, librărie și instituţii de educaţie și formare vocațională în domeniul artelor vizuale.
″Până în prezent, din acest program am reușit să realizăm, cu ajutorul unor parteneri, amenajarea și deschiderea celor 11 spații expoziționale, amenajarea atelierului de gravură prin instalarea celor 5 prese pentru metal, litografie și xilogravură, amenajarea spațiului pentru arhiva UAP și a sediului central al UAP″, explică domnul Lucaci. 

Speranța UAP este ca în următorii 10 ani ″Centrul Internațional al Artelor Vizuale″ să fie finalizat și funcțional în toate compartimentele.
″Procesul de reconversie este în plină desfășurare și avem convingerea că Centrul va constitui un loc de atracţie al Bucureștiului. El va reprezenta o practică artistică tip platformă interactivă, înlocuind strategiile reflexive cu dicursuri angajate social în mod mai radical, va fi o platformă de comunicare interdisciplinară între artiști, critici de artă, colecționari, reprezentanți ai media, curatori, oameni de cultură, cercetători″, spune Lucaci.
Centrul își propune să fie atât un spațiu educațional pentru bursieri, studenți, oameni de cultură, cât și o sursă importantă de informare despre aspectele culturale românești pentru o largă audiență, prin intermediul unei oferte diversificate în domeniul artelor vizuale.

UAP dorește să colaboreze cu cât mai multe structuri independente ce activează pe scena artelor vizuale. După organizarea edițiilor 2020 ale festivalurilor Romanian Design Week și Diploma în incinta CFP, președintele UAP speră că acestea vor deveni un bun exemplu de colaborare ce se poate extinde și către alte domenii cum ar fi arhitectură, dans, teatru sau film pentru a diversifica oferta culturală, a crea un dialog interdisciplinar și a atrage un public cât mai numeros din mai multe zone de interes.